http://paulinamatysiak2.wixsite.com/pisarka/single-post/2017/03/13/Ponowne-zjednoczenie-Wielkich-S%C5%82owian-i-zapomniany-symbol-szcz%C4%99%C5%9Bcia%E2%80%A6


Ponowne zjednoczenie Wielkich Słowian i zapomniany symbol szczęścia…

13 marca 2017 r.

Jesteśmy potomkami Słowian – najstarszej populacji pochodzącej od Ariów, co potwierdzają badania DNA. Wizerunek koła na wazie znalezionej w Bronocicach jest nawet starszy od wizerunków mezopotamskich czy syryjskich. Dlatego zamiast fascynować się mitologią grecką czy rzymską warto poznać mitologię najstarszej cywilizacji, która znów się jednoczy, a jej moc tkwi w zapomnianym symbolu szczęścia – słowiańskiej swastyce. Tym razem jednak zjednoczenie odbywa się bez Rosji, która została uznana "wrogiem Słowiańszczyzny"...

Symbol swastyki znany jest od dawna na ziemiach babilońskich, greckich, chińskich czy indyjskich, gdzie stałe miejsce znalazł w buddyzmie czy hinduizmie. Grecka swastyka stanowiła symbol pomyślności dla Żydów czy plemion germańskich. Dzięki Germanom postrzegana jest na równi z hitlerowskim sztandarem nazizmu.  Jak się jednak okazuje, więcej wspólnego miała ze Słowianami niż Germanami. Znana była nie tylko w starożytnej Grecji czy Rzymie, ale i wśród plemion słowiańskich...

Kołowrót jako odmiana słowiańskiej swastyki

Fascynujemy się wielkimi osiągnięciami cywilizacji Greków i Rzymian, uczymy się ich mitologii, ale nic nie wiemy o naszych własnych korzeniach, osiągnięciach i wierzeniach dawnych Słowian, których kultura jest równie bogata. Wiemy kim był bóg Ra, ale czy wiemy kim był Swarożec? Ten pradawny bóg Słowian również utożsamiany był ze słońcem i kultem solarnym, a swaroga czy swastyka to właśnie słowiański symbol szczęścia pochodzący od jego imienia.

 

Swastyka rysowana jest jako krzyż z zagiętymi i nieco krótszymi odnogami, które mają symbolizować promienie słoneczne. „Swastica” oznacza „wiodący do dobrobytu”. Prawoskrętna  symbolizuje  zwracanie się w kulcie solarnym do Słońca, jego promieni, ognia i siły. Lewostronna kierować się ma w stronę nocy i magii.  Okazuje się, że jej genezy niepotrzebnie doszukujemy się w odległych zakątkach świata, bo kult Kołowrotu to jedna z najpowszechniejszych odmian słowiańskiej swastyki, którą Germanie zapożyczyli właśnie od plemion słowiańskich…

Słowiańska swastyka w wojsku polskim kontra germański symbol nazizmu

W Świętokrzyskim znajdziemy wiele miejsc kultów religijnych sięgających korzeniami słowiańskich społeczności oraz walk i męczeństwa. Na tym obszarze bardzo ciężko było zmienić  pogan w chrześcijan i wymazać z pamięci historycznej symbole pochodzące od Słowian.

W Kielcach stacjonował duży garnizon wojskowy. W jego skład wchodził m.in. 4 Pułk Piechoty Legionów, który na mundurach nosił symbol zainspirowany kulturą i wierzeniami dawnych Słowian – swastykę będącą zapomnianym symbolem szczęścia, a która dopiero w obecnych czasach kojarzy nam się z nazizmem hitlerowskim.

Symbol swastyki oznaczał szczęście w Wojsku Polskim.  W dwudziestoleciu międzywojennym  widniał między innymi na emblematach mundurów artylerzystów z 21 i 22 Dywizji Piechoty Górskiej i odznak na mundurach 4 Pułku Piechoty Legionów. Swastyka Stanowiła też symbol umieszczany na odznakach instruktorskiej Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

Negatywny wizerunek w postrzeganiu tego symbolu pojawił się dopiero po użyciu jej przez Hitlera. Hitlerowska swastyka w białym kole na czerwieni miała oznaczać walkę o zwycięstwo aryjczyków, ideę społeczną i nacjonalizm. Sztandar ten zaprojektował dla Hitlera Krohn będący członkiem Thule i okultystą.

Hitlerowska swastyka w przeciwieństwie do tradycyjnej, nie jest pozioma lecz pochyła, co miało stanowić coś na znak odwróconego krzyża. Tradycyjny znak drogi do szczęścia i wyższości ducha nad materią, zamienił się w triumf materii nad duchem.

Słowianie – najstarsza populacja pochodząca od Ariów

Zanim rozwinęła się genetyka badania pochodzenia Słowian opierały się na archeologii, a jej rozkwit przypadł na czasy zaborów – to dlatego symbol swastyki czy pochodzenie od rasy Ariów przywłaszczyli sobie Niemcy. Jednak dzięki postępowi genetyki w ostatnich latach wiadomo już, że to Słowianie są spokrewnieni z Ariami. Tak samo symbol swastyki Niemcy zapożyczyli sobie właśnie od naszych przodków.

Na naszych ziemiach jest mnóstwo pozostałości po dawnych ludach zamieszkujących te ziemie jak naczynia kultury łużyckiej datowane na kilkaset lat przed naszą erą czy pozostałości po kultach sił przyrody albo piramidy odnajdywane na polskich ziemiach. Najstarszy znany na świecie wizerunek pojazdu kołowego pochodzi z wazy znalezionej w Bronocicach i datowany na 3600 lat p.n.e. wyprzedzając nawet o 500 lat wizerunki syryjskie i mezopotamskie. To nie są pozostałości po jakichś tam ludach, z którymi nie mamy nic wspólnego bo badania genetyczne wskazują, że w naszych genach dominuje haplogrupa A1R1, której nosicielami byli starożytni Ariowie.

Starożytni Ariowie uprawiali kult solarny i posiadali rydwany, o czym świadczą znaleziska pod Czelabińskiem – tam odkryto miasto Arkaim, którego powstanie datuje się na 2 tys. lat przed naszą erą. Słowiańskie i aryjskie wedy oraz języki Słowian również wskazują na to, że  Słowianie są rasą znacznie starszą niż zaczęto ją datować w podręcznikach do historii. Genetycy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są zdania, że DNA Słowian jest starsze niż innych populacji, a według  genetyka prof. Tomasza Grzybowskiego: „ Pula DNA dzisiejszej populacji słowiańskiej cechuje się dosyć zaawansowanym wiekiem ewolucyjnym. […] Są komponenty, które pojawiły się już nawet w czasach neolitycznych, 7000 lat temu.”

Słowianie obecnie – fiasko panslawizmu i zjednoczenie w Intermarium

Słowianie są ludem indoeuropejskim, a ich nazwa składa się z członów tłumaczonych jako słuch i sława, co można rozumieć jako niesienie wiedzy. Potomkami ludów słowiańskich i spadkobiercami genu A1R1 są Słowianie północni czyli Serbołużyczanie, Polacy, Czesi, Słowacy, Białorusini, Ukraińcy i Rosjanie; oraz Słowianie południowi czyli Bośniakowie, Bułgarzy, Chorwaci, Macedończycy, Serbowie, Słoweni i mieszkańcy Czarnogóry.

Na początku XIX wieku powstał ruch dążący do wyzwolenia i zjednoczenia polityczno-kulturowego i gospodarczego wszystkich Słowian. Koncepcja panslawizmu zakończyła się jednak fiaskiem – wykorzystywała ją Rosja do realizacji swoich imperialistycznych interesów wobec pozostałych państw słowiańskich. Lokalne słowiańskie społeczności miały być wcielone do rosyjskiego mocarstwa, co nie spodobało innym państwom.

Rosjanie klasyfikowani byli na równi z Niemcami jako wrogowie „Słowiańszczyzny”, a polski etnograf Franciszek Henryk Duchiński uznał ich za niesłownych potomków Mongołów.  Tak na przełomie XIX i XX wieku w Czechach pojawił się neoslawizm jako nurt krytyczny wobec żądań rosyjskiej dominacji względem pozostałych Słowian. Postulował powstanie demokratycznej wspólnoty mającej luźny związek z Rosją jako Słowian, którzy chcieli sprawować władzę nad pozostałymi państwami. 

Ciężko jednoczyć się z kimś, kto był naszym zaborcą i chętniej dogaduje się z Germanami ( jak podczas rozbioru Polski czy obecnie w przypadku Nord Stream II ) i nadal stosuje agresję w stosunku do pozostałych Słowian, co widać na przykładzie Ukrainy.

Gdyby jednak zaznaczyć słowiańskie państwa na mapie świata, to oprócz Rosji, zabarwimy cały teren Międzymorza, Intermarium czy trójkąta ABC i warto dążyć do integracji właśnie tego regionu. Polityka prezydenta Andrzeja Dudy jest najlepszym przykładem jednoczenia Słowian na tym obszarze, co zapewni bezpieczeństwo regionu i integrację ludów o podobnych wartościach i korzeniach.

Koncepcja Międzymorza i realizacja demokratycznej wspólnoty Słowian

Koncepcja Międzymorza powstała przed II WŚ jako sojusz obronny wobec imperialistycznej Rosji i Niemiec, które obecnie władają UE. Zdaniem Marka Piotra Deszczyńskiego państwa środkowoeuropejskie mają wspólne doświadczenia historyczne i interesy dlatego powinny wspierać się wzajemnie, bo razem stanowią znaczną siłę, a NATO umieszczając siły zbrojne w państwach bałtyckich poniekąd odbudowują koncepcję marszałka Józefa Piłsudskiego, która wreszcie ma szansę na rozkwit.

Ideę Międzymorza jako zatrzymanie niemieckiej dominacji na terenie Europy opisywał też Roman Dmowski.  Zjednoczenie państw Europy Środkowej i współpraca z innymi mocarstwami jak Chiny czy USA, może zmienić los całej Europy dając nam bezpieczeństwo i rozwój gospodarczo-handlowo-naukowy. Obecnie na Ukrainie i Białorusi powstają silne projekty Intermarium, które mówią o polityce Międzymorza jako kluczowej dla osiągnięcia bezpieczeństwa w regionie i siły płynącej ze współpracy gospodarczej.

Trzon międzymorza w takim założeniu miałyby stanowić państwa takie jak: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Mołdawia. Współpracę następnie można by również poszerzyć o państwa takie jak Finlandia, Gruzja, Białoruś, Turcja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Macedonia, Czarnogóra, Albania, Kosowo. Patronat bezpieczeństwa nad tą strukturą stanowią Chiny i USA.

Paulina Matysiak

Źródła:

- Wojtek Drewniak, „Mitologia Słowian. Historia Bez Cenzury” na podstawie:
- J. Strzelczyk "Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian"
- G.A. Glinka, A.S. Kajsarow, "Dawna religia Słowian, mitologia słowiańska i ruska"
- A. Bruckner, "Mitologia Słowiańska"
- "Mały słownik kultury dawnych Słowian"
- M. Mikołajczak, "Tajemnice słowiańskich bogów"
- Film: „Istniejemy trochę dłużej niż od roku 966”
- Wikipedia: Panslawizm
- P. Matysiak, „Swastyka zamiast podkowy na szczęście”, „Ziemskie pracywilizacje”, Kosmiczna Świadomość 2015
- P.Matysiak, Międzymorze – Nowa epoka pod patronatem Polski?