TW Bolek

22 lutego 2016 r. Instytut Pamięci Narodowej ujawnił dokumenty jednoznacznie potwierdzające, że były Prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Lech Wałęsa w latach 1970 - 1976 był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa.

Człowiek, który doprowadził do upadku systemu dyktatury komunistycznej, był płatnym informatorem resortu będącego fundamentem dyktatury.

W 1970 r. dwudziestosiedmioletni Lech Wałęsa, elektryk z wykształceniem zawodowym, został zatrzymany przez Milicję Obywatelską wraz z kilkoma tysiącami protestujących i był poddany przesłuchaniom. Wałęsa był członkiem Komitetu Strajkowego, dlatego należy przypuszczać, że obchodzono się z nim wyjątkowo brutalnie. W wyniku tych działań Wałęsa podpisał zobowiązania do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa.

Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa w taki sposób opisali działalność Wałęsy [żródło]:

"Nadmieniam, że t.w. +Bolek+ w roku 1971 za przekazane informacje otrzymał sumę zł. 9400 natomiast w roku 1972 jedynie 1600 zł, a w 1973 r. nie otrzymał z uwagi że przekazane przez niego informacje nie przedstawiają większej wartości operacyjnej."

oraz jego zachowanie

"Z całokształtu przeprowadzonej rozmowy z tw. „Bolek”g wywnioskowałem, że jest to człowiek bardzo wybuchowy, częstokroć nie analizuje swoje wypowiedzi, potrafi z rzeczy stosunkowo błachych robić problemy. W związku z tym musi być często kontrolowany."

i formę przekazywanych informacji

"Oświadczyłem mu, że w informacji swojej ma podawać tylko i wyłącznie wypowiedzi osób trzecich, nie dodając żadnych swoich komentarzy i domysłów"

Z informacji zawartych w notatkach SB wynika jednoznacznie, że Wałęsa podczas współpracy z SB podejmował działania godzące w ustrój PRL.

W 1973 r. Lech Wałęsa odmówił współpracy:

"Odmowę współpracy wyjaśnił tym, że nie ma on czasu poświęcać na spotkanie się z nami i podawać informacje o swoich kolegach z pracy nie mając z tego żadnego pożytku, to znaczy że my mu za to nie płacimy"

"Na zapytanie dlaczego w ogóle przystąpił do współpracy o ile nie chce o swoich kolegach nic mówić obecnie oświadczył, że obawiał się po grudniu represji więc uważał, że lepiej będzie zgodzić się na współpracę. Pomimo przekonywania go do słuszności informowania nas o wrogiej działalności przez niektóre osoby na Stoczni w/w stanowczo stwierdził, że uważa za skończona naszą współpracę"

Analiza tych notatek pozwala na stwierdzenie, że Lech Wałęsa pojął współpracę, prawdopodobnie pod wpływem zastraszenia, a następnie próbował przekazywać SB mało istotne informacje, przy okazji zyskując na tej współpracy finansowo. Oczywiście wątpliwym jest, aby prosty robotnik był w stanie prowadzić grę z inteligentnymi i wykształconymi funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa. Przewagą Wałęsy była wyłącznie jego postawa moralna - prosta, robotnicza przyzwoitość i pragnienie zmiany ustroju Polski.

W obliczu nieuchronnego ujawnienia prawdy historycznej Lech Wałęsa niepotrzebnie kluczył i mataczył wymyślając absurdalne wyjaśnienia:

"Ja Panu pomogłem i dotrzymałem słowa ,jednak dziś Pan musi powiedzieć prawdę A prawda jest że te materiały są podrobione a oparte na tamtym wytworzonym zdarzeniu . .Ja po pewnym czasie kiedy wymieniono podobnych do Pana ludzi na Esbeków odmówiłem wszelkich kontaktów. Nigdy więc nie było mojej zgody na tego typu współpracę i nigdy nie doniosłem ustnie i na piśmie na kogokolwiek nigdy nie byłem opłacany .Żadnego tekstu nie wykonałem .Miałem wybór radykalnie walczyć i przegrać ,albo w rozmowach w spotkaniach rozpoznać argumenty i jakość przeciwnika i na tej koncepcji dążyć do zmian .Wybrałem taką drogę i na tej drodze doprowadziłem etapami do pełnego sukcesu .a teras znając prawdę róbcie co chcecie"

Niewątpliwą tragedią Wałęsy była jego przeszło czterdziestoletnia ucieczka od tamtej rzeczywistości. To spowodowało, że wiele osób, w tym oprawcy i zbrodniarze zarządzający w imieniu Związku Sowieckiego Polską Rzeczpospolitą Ludową oraz inni współcześni szubrawcy, mieli możliwość szantażowania Wałęsy po 1989 r., znając jego paniczy strach przed ujawnieniem przeszłości. Z pewnością wiele osób skorzystało z tej możliwości. I to właśnie jest największym dramatem życia tego człowieka: prostego, przyzwoitego, odważnego, ale bardzo zagubionego w swojej własnej historii.


W cytowanych fragmentach przedstawiono oryginalną pisownię funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Lecha Wałęsy.
skalgo, 2016


http://www.skalgo.5v.pl