Zegar 24-godzinny

Opracował: dr inż. Igor Skalski


Projekt został opublikowany dla dobra publicznego. Autor projektu zastrzega sobie honorowe prawa autorskie. Projekt w całości lub w części może być nieodpłatnie stosowany do celów komercyjnych.Jednowskazówkowy zegar 24 godzinny zbudowano w oparciu o silnik krokowy 28BYJ-48-5V i sterownik ULN2003 (koszt ok. 13 zł). Układ podłączono do Arduino Nano. Sterowanie zaprogramowano w sposób energooszczędny, zasilając silnik tylko podczas wykonywania kroku. Do wejścia cyfrowego D2 Arduino przyłączono przycisk rozłączny, służący wstępnemu ustawieniu właściwego czasu.

Zbudowany prototyp pracuje prawidłowo, utrzymując zaskakująco dużą dokładność.Silnik krokowy 28BYJ-48-5V i sterownik ULN2003Zegar 24-godzinny - prototyp


Program: stepmotorclock.ino - wersja z 3 lutego 2017 r.


Opublikowano: 3 lutego 2017 r.


http://www.skalgo.5v.pl