Pole potencjału elektrochemicznego na powierzchni próbki stalowej
Rozkład wartości potencjału elektrochemicznego mierzono na powierzchni próbki wykonanej z blachy w gatunku St3SX o grubości 3 mm. Wymiary próbki: 15 x 20 cm. Na powierzchni próbki zamontowano anodę wykonaną z cynku anodowego. Próbkę eksponowano 24 h w wodzie miejskiej, w temperaturze pokojowej. Potencjał mierzono względem nasyconej elektrody kalomelowej.
Opublikowano: 13 kwietnia 2017 r.

Ostatnia modyfikacja: 18 kwietnia 2017 r.


http://www.skalgo.5v.pl