Monitor temperatury, ciśnienia i wilgotności

Opracował: dr inż. Igor Skalski


Projekt został opublikowany dla dobra publicznego. Autor projektu zastrzega sobie honorowe prawa autorskie. Projekt w całości lub w części może być nieodpłatnie stosowany do celów komercyjnych.Monitor temperatury, ciśnienia i wilgotności względnej zbudowano z wykorzystaniem płytki Arduino, czujnika temperatury, ciśnienia i wilgotności, i nadajnika radiowego. Dodatkowo do układu przyłączono termometr zewnętrzny.

Monitor, umieszczony w niewielkiej obudowie, co ok. 60 s przesyła dane drogą radiową oraz wysyła dane w postaci zapisu CSV złączem USB do komputera.

Monitor składa się z następujących elementów:
  - płyta prototypowa - Arduino Nano
  - czujnik temperatury, ciśnienia i wilgotności - moduł BME280
  - nadajnik - 433 MHz XD-FST
  - termometr zewnętrzny - LM35

Termometr zewnętrzny, z przyłączonym kondensatorem filtrującym, zamontowano w wydrążonej tulei mosiężnej, zalano klejem termicznym i osłonięto rurą termokurczliwą. Przewód termometru zewnętrznego o długości 5 m przyłączono do styków złącza RS232: 6(+), 2(-), 5(data).

Program uśrednia mierzone dane oraz wprowadza poprawki ustalone przez porównanie uzyskiwanych wartości z wynikami pomiarów dokonanych za pomocą przyrządu wzorcowanego.

Program: bme280.monitor.ino - wersja z 03 kwietnia 2018 r.Wyniki pomiaru temperatury zewnętrznej oraz temperatury, ciśnienia i wilgotności wewnątrz pomieszczenia:Opublikowano: 05 kwietnia 2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 05 kwietnia 2018 r.


http://www.skalgo.5v.pl