Rejestrator wartości elektrycznych i temperatury (datalogger)

Opracował: dr inż. Igor Skalski


Projekt został opublikowany dla dobra publicznego. Autor projektu zastrzega sobie honorowe prawa autorskie. Projekt w całości lub w części może być nieodpłatnie stosowany do celów komercyjnych.Rejestrator ADALOG umożliwia dziesięciokanałowy pomiar i rejestrację sygnałów elektrycznych w zakresie 0...5 V oraz wartości temperatury, mierzonej za pomocą przetwornika cyfrowego DS18B20. Rejestrator wyświetla wartości na wyświetlaczu LCD 16x2, zapisuje wartości na karcie SD oraz posiada wbudowany serwer HTTP, pozwalający na obserwację wartości i pobieranie danych za pośrednictwem sieci Ethernet. Serwer pozwala również na kasowanie pliku rejestrującego oraz kasowanie pliku rejestracji zapasowej (awaryjnej). Rejestrator posiada własny zegar czasu rzeczywistego.

Rejestrator posiada możliwość zmiany: okresu próbkowania, podświetlenia wyświetlacza, daty i godziny, numeru IP, numeru MAC. Posiada też możliwość przywrócenia ustawień domyślnych. System ustawień uaktywnia się, gdy podczas uruchomienia rejestratora wciśnięty jest przycisk enkodera.

Rejestrator składa się z następujących elementów:
  - płyta prototypowa - Arduino Mega 2560 R3
  - nakładka rejestrująca - Datalogger Shield SD+RTC
  - nakładka ethernetowa - Ethernet Shield W5100
  - enkoder - MOD-16.Z
  - wyświetlacz - LCD16X2

Program: datalogger.ino - wersja z 26 listopada 2015 r.

Temperatura w pomieszczeniu mieszkalnym. Wartości zarejestrowano rejestratorem ADALOGOpublikowano: 19 grudnia 2015 r.

Ostatnia modyfikacja: 16 lutego 2016 r.


http://www.skalgo.5v.pl