Aproksymacja wartości rozkładu t-Studenta/*
 t-Student 95%
 skalgo, 11.04.2014, skalgo@cto.gda.pl
 license: GPL
 approximation made with genetic algorithm
 95% - obszar krytyczny dwustronny/two sided
 x - liczba stopni swobody/degrees of freedom
*/
double t_student95(double x)
{
 double a=1.96048293249716643061;
 double b=112.45096438450923415076;
 double c=-4.09189841025756528836;
 double d=94.02382929474076433962;
 double e=-5.51544045075462552319;
 double f=2.72599300200738614564;
 double g=-1.03438324395857916826;
 double h=5.76258451721469455720;
 double i=-2.55831677045899796852;
 double y=a+b*exp(x*c)+d*exp(x*e)+f*pow(x,g)+h*pow(x,i);
 return(y);
}


/*
 t-Student 99%
 skalgo, 17.04.2014, skalgo@cto.gda.pl
 approximation made with genetic algorithm
 99% - obszar krytyczny dwustronny/two sided
 x - liczba stopni swobody/degrees of freedom
*/
double t_student99(double x)
{
 double a=2.58995426584579302443;
 double b=0.22433557303925338866;
 double c=-0.01902748660861116811;
 double d=0.90000462557622384896;
 double e=-0.13156793916760095575;
 double f=31.30129827035404943558;
 double g=-6.25909256710527461820;
 double h=28.75653585111757593040;
 double i=-2.25665257289071563562;
 double y=a+b*exp(x*c)+d*exp(x*e)+f*pow(x,g)+h*pow(x,i);
 return(y);
}


skalgo, 2014

http://www.skalgo.5v.pl