Dynamiczna alokacja tablicy dwuwymiarowej w ANSI C
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<math.h>

double **matrix=NULL;

void free_matrix(int x)
{
 int i;
 if(matrix)
 {
  for(i=0;i<x;i++)
   if(matrix[i])
    free(matrix[i]);
  free(matrix);
  matrix=NULL;
 }
}

int alloc_matrix(int x,int y)
{
 int i;
 if(!(matrix=(double**)malloc(y*sizeof(double))))
  return(1);
 for(i=0;i<y;i++)
  if(!(matrix[i]=(double*)malloc(x*sizeof(double))))
   return(2);
 return(0);
}

int main(int argc,char *argv[])
{
 int i;
 
 for(i=0;i<100000;i++)
 {
  free_matrix(5);
  alloc_matrix(5,10);

  matrix[0][0]=1.23;
  matrix[4][9]=2.34;
  matrix[2][2]=3.45;
  matrix[2][7]=4.56;
  matrix[1][8]=5.67;
  matrix[3][1]=6.78;

  fprintf(stderr,"%g\n",matrix[0][0]);
  fprintf(stderr,"%g\n",matrix[4][9]);
  fprintf(stderr,"%g\n",matrix[2][2]);
  fprintf(stderr,"%g\n",matrix[2][7]);
  fprintf(stderr,"%g\n",matrix[1][8]);
  fprintf(stderr,"%g\n",matrix[3][1]);
  fprintf(stderr,"\n");
 }
 
 return(0);
}


Ostatnia modyfikacja: 22 grudnia 2015 r.


skalgo, 2014

http://www.skalgo.5v.pl