Biblioteka FLTK - program Hello World

Prosty program w języku C, wykorzystujący przenośną graficzną bibliotekę "FLTK", wyświetla w okienku graficznym napis "Hello world!"

 #include<FL/Fl.H>
 #include<FL/Fl_Window.H>
 #include<FL/Fl_Box.H>

 int main(int argc,char **argv) 
 {
   Fl_Window *window=new Fl_Window(300,180);
   Fl_Box *box=new Fl_Box(20,40,260,100,"Hello world!");
   box->box(FL_UP_BOX);
   box->labelsize(32);
   box->labelfont(FL_BOLD+FL_ITALIC);
   box->labeltype(FL_SHADOW_LABEL);
   window->end();
   window->show(argc,argv);
   return Fl::run();
 }

Program zapisany w bieżącym katalogu pod nazwą "fltk.hello.world.cpp" można skompilować w systemach Unixowych za pomocą polecenia

 fltk-config --compile fltk.hello.world.cpp
skalgo, 2016


http://www.skalgo.5v.pl