SZYFROWANY SYSTEM PLIKÓWSZYFROWANY SYSTEM PLIKÓW
------------------------

Poradnik został opracowany na podstawie:

Linux Disk encryption in 2 easy steps
http://www.linuxtech.net/tips+tricks/linux_disk_encryption_mini_how-to.htmlInstalacja programu cryptsetup:

 apt-get install cryptsetup

Inicjalizacja systemu plików:

 dd if=/dev/urandom of=/dev/sdXX bs=512

Utworzenie szyfrowanego urządzenia o nazwie "stealth" na systemie
plików /dev/sdXX:

 cryptsetup -y -c twofish-cbc-essiv:sha256 create stealth /dev/sdXX

Po wydaniu powyższego polecenia należy dwukrotnie wprowadzić hasło.

Po wykonaniu polecenia zostanie utworzony plik urządzenia:

 /dev/mapper/stealth

Wykorzystując ten plik można utworzyć system plików (dla pamięci flash
lub pendrive wskazane jest użycie systemu EXT2)

 mkfs.ext2 -m 0 -I 128 /dev/mapper/stealthSzyfrowany system plików można zamontować się w następujący sposób:

 cryptsetup -c twofish-cbc-essiv:sha256 create stealth /dev/sdXX
 mount -o noatime /dev/mapper/stealth /mnt

i odmontować:

 umount /dev/mapper/stealth
 cryptsetup remove stealthSkrypt o nazwie "stealth", służący do montowania i odmontowania
urządzenia zawierającego szyfrowany system plików:

-----------------------------------------------------------------
#!/bin/bash

help()
{
  echo "stealth script usage:"
  echo "  stealth mount /dev/sdXX"
  echo "  stealth umount"
  echo ""
  echo "use dmesg to find the device name."
  echo ""
  exit 1
}

cryptsetupcheck()
{
  cs=$(which cryptsetup)
  if [ ${#cs} -eq 0 ] || ! [ -x $cs ]
  then
    echo "cryptsetup: not found"
    exit 1;
  fi
}

if [ "$1" = "mount" ] && [ $# -eq 2 ]
then
  cryptsetupcheck
  echo "Mounting encrypted device: "$2
  cryptsetup -c twofish-cbc-essiv:sha256 create stealth $2
  mount -o noatime /dev/mapper/stealth /mnt
elif [ "$1" = "umount" ] && [ $# -eq 1 ]
then
  cryptsetupcheck
  echo "Unmounting encrypted device."
  umount /dev/mapper/stealth
  cryptsetup remove stealth
else
  help
fi
-----------------------------------------------------------------


http://www.skalgo.5v.pl