Pomiary masy śrutu JSB Exact Heavy Diabolo, 4,5 mm, 10,34 gr, 0,670 g

liczba danych:                100
wartość minimalna:              0.6632
wartość średnia:               0.671224
wartość maksymalna:             0.6803
wariancja próby:               1.68564e-05
odchylenie standardowe próby:        0.00410565
procentowe odchylenie standardowe próby:   0.611667
wariancja populacji:             1.66878e-05
odchylenie standardowe populacji:      0.00408507
procentowe odchylenie standardowe populacji: 0.608601


Rozkład masy


http://www.skalgo.5v.pl