Fotografie pisma ze skansenu we Wdzydzach Kiszewskich


2016 r.


2017 r.

 


2018 r.

 http://www.skalgo.cba.pl

http://www.skalgo.5v.pl