Как-то летом на рассвете           Latem raz o świcie                
Заглянул в соседний сад            zajrzałem do sąsiedniego sadu           
Там смуглянка-молдаванка           Tam Smagłolica-Mołdowianka            
Собирает виноград               zbierała winogrona.                
                                                
Я краснею, я бледнею             Pokraśniałem i pobladłem,             
Захотелось вдруг сказать:           nagle zapragnąłem powiedzieć jej tak:       
Станем над рекою               "Stańmy nad rzeczułką               
Зорьки летние встречать?           czekając na letni brzask".            
                                                
Раскудрявый клен зеленый, лист резной     Zakręcony klonie zielony daj odpowiedz      
Я влюбленный и смущенный пред тобой      Zakochany i zakłopotany stoję przed Tobą     
Клен зеленый, да клен кудрявый        Klonie zielony tak zakręcony           
Да раскудрявый, резной            Tak zakręcony daj odpowiedz            
                                                
Раскудрявый клен зеленый, лист резной     Zakręcony klonie zielony daj odpowiedz      
Я влюбленный и смущенный пред тобой      Zakochany i zakłopotany stoję przed Tobą     
Клен зеленый, да клен кудрявый        Klonie zielony tak zakręcony           
Да раскудрявый, резной            Tak zakręcony daj odpowiedz            
                                                
А смуглянка-молдаванка            A Smagłolica-Mołdowianka             
Отвечала парню так:              odpowiedziała chłopcu tak:            
- Партизанский молдаванский          "Partyzancki mołdawski              
Собираем мы отряд               zbieramy oddział nasz"              
                                                
Нынче рано партизаны             Wczesnym rankiem partyzanci            
Дом покинули родной              porzucą dom rodzinny               
Ждет меня дорога               Długa czeka Cię droga               
К партизанам в лес густой           Do partyzantów w gęsty las".           
                                                
Раскудрявый клен зеленый, лист резной     Zakręcony klonie zielony daj odpowiedz      
Здесь у клена мы расстанемся с тобой     Zakochany i zakłopotany stoję przed Tobą     
Клен зеленый, да клен кудрявый        Klonie zielony tak zakręcony           
Да раскудрявый, резной            Tak zakręcony daj odpowiedz            
                                                
Раскудрявый клен зеленый, лист резной     Zakręcony klonie zielony daj odpowiedz      
Здесь у клена мы расстанемся с тобой     Zakochany i zakłopotany stoję przed Tobą     
Клен зеленый, да клен кудрявый        Klonie zielony tak zakręcony           
Да раскудрявый, резной            Tak zakręcony daj odpowiedz            
                                                
И смуглянка-молдаванка            Smagłolica-Mołdowianka              
По тропинке в лес ушла            Ścieżką w las pobiegła              
В том обиду я увидел             Przykro mi się zrobiło              
Что с собой не позвала            że nie wzięła mnie ze sobą.            
                                                
О смуглянке-молдаванке            O Smagłolicej-Mołdowiance             
Часто думал по ночам             W nocy często myślałem ....            
Вновь свою смуглянку             Kiedy nagle swoją ukochaną            
Я в отряде повстречал             w partyzantce spotykałem.             
                                                
Раскудрявый клен зеленый, лист резной     Zakręcony klonie zielony daj odpowiedz      
Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной  Zakochany i zakłopotany stoję przed Tobą     
Клен зеленый, да клен кудрявый        Klonie zielony tak zakręcony           
Да раскудрявый, резной            Tak zakręcony daj odpowiedz