Telegraficzny klucz elektroniczny

Simple electronic keyer by N1HFX [html]

Simple electronic keyer [pdf]


http://www.skalgo.5v.pl