Antena 433 MHz
Antena do odbioru transmisji cyfrowych. Na maszcie antenowym zamontowano puszkę, w której umieszczono odbiornik WL101. Puszkę i dławnice uszczelniono za pomocą kleju termicznego. Do zacisków zasilania odbiornika przyłączono tantalowy kondensator odsprzęgający 10uF. Zastosowano przewód zasilania i przesyłu danych o długości ok. 20 m. Układ odbiorczy współpracuje z modułem Arduino Nano.


http://www.skalgo.5v.pl