Limeryk

Pewien pan - poeta marny
napisał limeryk wulgarny
w którym przyznał się skrycie
że tak marnuje życie
w sposób elitarny

skalgo, 8 października 2014 r.http://www.skalgo.5v.pl