Mikrostruktura stali duplex


blacha strefa wpływu ciepła spoina

Stal duplex. Powiększenie 250x. Zgład trwiony elektrochemicznie w wodnym roztworze 17% wodorotlenku sodowego NaOH z dodatkiem nadmanganianu potasowego KMnO4. Polaryzacja anodowa. Napięcie 3V.


http://www.skalgo.5v.pl